עלון

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא תשעה באב שחל בשבת

נושאי העלון: תשעה באב שחל בשבת, יז בתמוז, תשעה באב, תענית

אב, תשעה באב, בין המצרים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדינים מי“ז בתמוז I דיני תענית I תשעה באב שחל בשבת