עלון

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא תפילה בראש השנה

נושאי העלון: תפילה בראש השנה, ראש השנה, יום כיפור

תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כח התפילה המיוחד לר"ה