עלון 58498

עלון בנתיבות המועדים - בנושא מעוז צור

נושאי העלון: מעוז צור, פירוש הבית דביר קדשו הביאני, גלות בבל, בנין בית המקדש השני

חשון, חנוכה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הסבר פירוש המילים - דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובא נוגש והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרבבל לקץ שבעים נושעתי I גֹלות וגאוֹלת בבֹל I בניין בית המֱקִדש השני