עלון

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא יום הכיפורים

נושאי העלון: יום הכיפורים, ראש השנה, הנהגות הימים הנוראים

תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הנהגות הימים הנוראים