עלון 63277

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא יום הכיפורים

נושאי העלון: יום הכיפורים, קטורת יום הכיפורים, חצי שיעור לחולה

תשרי, יום הכיפורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קטורת יוה"כ וכל השנה I חצי שיעור לחולה ביה"כ