עלון

עלון בנתיבות ההלכה - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, יום כיפור, ראש השנה, יראת השם

תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ימים נוראים I אמונה ויראת ה'