עלון

עלון במחשבה תחילה - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, מקשה תיעשה המנורה

תרומה, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"מקשה תיעשה המנורה"