עלון

עלון במחשבה תחילה - בנושא פרשת מקץ

נושאי העלון: פרשת מקץ

טבת, מקץ

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת מקץ