עלון

עלון בית שלמה - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, פרשת ויקהל פקודי

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמונה שהכל מאתו יתברך