עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, פרשת שלח

סיון, שלח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סוד ענין התפילה