עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא שמן המשחה

נושאי העלון: שמן המשחה, חנוכה

כסלו, חנוכה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בירור בחידוש הנפלא שפך השמן שמצאו היה משמן המשחה