עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא שמירת הלשון

נושאי העלון: שמירת הלשון, הלואה בריבית

אלול, כי תצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמירת הלשון ולשמוח עם הזולת - כהכנה ליום הדין I האם גם 'הלוה' ברבית - נכסיו מתמוטטים?