עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם היה אהרן גבוה עשר אמות?