עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא פרשת תזריע מצורע

נושאי העלון: פרשת תזריע מצורע, נגע בגבות

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נגע בגבות עיניים אי הוי כמקום בשר או מקום שער?