עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש

טבת, ויגש

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע לא קינאו בנתינת שלוש מאות כסף לבנימין?