עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא ערלה

נושאי העלון: ערלה, פרשת בחוקותי, ערלה באילן

אייר, בחוקותי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עיון נפלא בגדר של 'ערלה' באילן