עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא מכת בכורות

נושאי העלון: מכת בכורות, פרשת וארא

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מכת בכורות שקולה כנגד כל המכות?