עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא מחצית השקל

נושאי העלון: מחצית השקל, פרשת צו, פורים

אדר ב, צו

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הקדמת מחצית השקל – להציל את עם ישראל בטבע