עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא גזל

נושאי העלון: גזל, נשיאה בעול, כח הדיבור, פרשת בראשית, בריאת המאורות

תשרי, בראשית

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תכלית בריאת המאורות I כח הדיבור I זהירות מגזל ואונאה I נושא בעול עם חבירו