עלון

עלון בית מדרש - ישיבת מיר - בנושא בר מצרא

נושאי העלון: בר מצרא

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טענת המלאכים לקבל התורה מטעם 'בר מצרא'