עלון

עלון בינת המשפט - בנושא שאילת ספר תורה

נושאי העלון: שאילת ספר תורה, שבועות

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין השאיל ספר תורה ללא זמן