עלון

עלון בינת המשפט - בנושא צוואה

נושאי העלון: צוואה, פרשת ניצבים

אלול, ניצבים

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לכתוב צוואה להשוות הבנות לבנים?