עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, תפיסה מבעל חוב

תמוז, קורח

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דין תפיסה מבעל חוב שחייב לבעל חוב