עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פרשת נח

נושאי העלון: פרשת נח, קנין חליפין

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם כסף ושקים בימינו נקנה בקנין חליפין