עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, עבודה בקבלנות

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודה בקבלנות