עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פיצויים

נושאי העלון: פיצויים, פרשת חוקת, תיווך, הוצאה לפועל, פיצויים ליולדת

תמוז, חוקת

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הוצאות הוצאה לפועל לפרעון צ'ק, פיצויים ליולדת שהמשיכה לעבוד במקום אחר, הזמין ריפוד לפסח והרכיבו לבדו, ריבית והצמדה של חשבון מים בדירה שכורה, השקיע כסף בעסק והלה לא עסק, האם מותר לשלם לו פיצוי?, הזמנת מוצר עם שרות תיקון, מתחיל וגומר בתיווך