עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פיצויים

נושאי העלון: פיצויים, מתווך, פרשת ויצא, חוק המדינה, שותפים במצלמת אבטחה

כסלו, ויצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם חזרה מהמקח על חוק המדינה מהני להלכה? I כפיית שותפים על מצלמות בבניין משותף I אחריות השוכר על פועליו I התחייב פיצויים במקום שלא נוהגים כן I מתווך שקיבל מהמוכר שותפות בדמי המקח