עלון

עלון בינת המשפט - בנושא פועלים

נושאי העלון: פועלים, פרשת חיי שרה

חשון, חיי שרה

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שכר פועלים וחזר בעל הבית לאחר שהפועל התחיל עבודתו