עלון

עלון בינת המשפט - בנושא מתווך

נושאי העלון: מתווך, פרשת וישלח

כסלו, וישלח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שליח או מתווך שהרויח מי זוכה ברווח?