עלון

עלון בינת המשפט - בנושא הלואה

נושאי העלון: הלואה, ירידת ערך מטבע, ירידת ערך בהלואה

תשרי

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלואה שירד ערך המטבע