עלון 44266

עלון בינת המשפט - בנושא דין תורה

נושאי העלון: דין תורה, פרשת דברים

אב, דברים

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ראובן תבע את שמעון בבית דין שבעיר ושמעון דורש שכל אחד יברור דיין אחד והדיינים יבררו דיין שלישי [זבל"א בלשון הפוסקים] מי צודק בטענותו?