עלון

עלון בינת המשפט - בנושא גמח

נושאי העלון: גמח, צק, פרשת שמיני, שכר תיווך

אדר ב, שמיני

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שכר תיווך על עסקת קומבינציה, דיני מנהל גמ"ח שאיבד שיקים