עלון

עלון בינת ההלכה - תמצית הלכות אקטואליות - בנושא סעודה מפסקת

נושאי העלון: סעודה מפסקת, תשעה באב

אב, תשעה באב

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני סעודה מפסקת