עלון

עלון בהעלותך את הנרות - הדלקת נרות חנוכה והדלקת המנורה במקדש - בנושא מנורה במקדש

נושאי העלון: מנורה במקדש, חנוכה

כסלו, חנוכה

תשפ"ב
קונטרס "בהעלותך את הנרות" - הדלקת נרות חנוכה והדלקת המנורה במקדש