עלון

עלון בארה של תורה - בנושא שבת חזון

נושאי העלון: שבת חזון, פרשת דברים

אב, דברים

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שבת חזון