עלון

עלון בארה של תורה - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, ויתרוצצו הבנים בקרבה

חשון, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויתרוצצו הבנים בקרבה