עלון

עלון בארה של תורה - בנושא פרשת מצורע

נושאי העלון: פרשת מצורע, כח הדיבור

ניסן, מצורע

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כח הדיבור