עלון

עלון א גאליציאנע שטיקל תורה - בנושא פרשת קדושים

נושאי העלון: פרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו

ניסן, קדושים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה'