עלון

עלון א גאליציאנע שטיקל תורה - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו, וישמע יתרו

יתרו, שבט

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים