עלון 50197

עלון שפת אמת - בנושא זריזות

נושאי העלון: זריזות, כח המחשבה, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גילוי אלקות בעולם על ידי ביטול בהתלהבות, העבודה לשמור על חלק הנשמה שלא יתערב בו זוהמא, במעלת מידת הזריזות, טהרת הגוף על ידי כח המחשבה, המשכת החיות לבני ישראל ע"י השבטים