עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא שבירת הלוחות

נושאי העלון: שבירת הלוחות, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למה משה רבינו שבר את הלוחות רק כאשר ירד מן ההר ולא מתחילה כאשר אמר לו הקב"ה שעם ישראל חטאו בעגל?