עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, תורה מגינה ומצילה

אייר, שבועות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היאך התיירא משה רבינו שמלאכי השרת ישרפוהו בהבל שבפיהם - והלא התורה מגינה ומצילה?