עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה

תשרי

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היאך ניתן להיות יירא וחרד מאימת הדין ובנוסף לאכול לשתות ולשמוח?