עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא פרשת תצוה

נושאי העלון: פרשת תצוה, מעיל כהן גדול

תצוה, אדר

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למה ציוותה תורה להטיל רימונים בשולי מעיל הכהן גדול למרות שאינו צורך לבישה ואינו מדרך הנכבדים?