עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא פרשת תזריע מצורע

נושאי העלון: פרשת תזריע מצורע, ברכת רפאנו על המילה, ציפור האסורה בהנאה

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למה נתקנה ברכת רפאנו דווקא על המילה והלא בעוה"ר יש הרבה מחלות וחולאים הצריכים רפואה? I היאך ציפור האסורה בהנאה שייך תקלה בהפרחתה לאוויר העולם והלא מתבטלת ברוב?