עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, תרבות רעה

חשון, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למה יעקב לא סיפר ליצחק שעשיו יצא לתרבות רעה כדי שיוכיחו?