עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא כיבוד הורים

נושאי העלון: כיבוד הורים, הכרת הטוב, פרשת יתרו, חיוב כיבוד הורים

יתרו, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היאך חיוב כיבוד הורים הוי מדין הכרת הטוב והלא מוטב לאדם שלא היה נברא?