עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא כיבוד אב ואם

נושאי העלון: כיבוד אב ואם, כיבוד הורים, פרשת אחרי מות קדושים

אייר, אחרי מות-קדושים

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למאן דאמר שאין חיוב לכבד אביו רשע למה הוצרך הכתוב לחדש שאין לשמוע לאביו לחלל את השבת?