עלון 39885

עלון אשכול יוסף - בנושא יום הדין

נושאי העלון: יום הדין, תקיעת שופר

אלול, ראש השנה

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כמה עצות כדי לזכות בדין, אימת וחרדת הדין, איך מתערבב השטן על ידי התקיעות וכי אינו יודע שבכל שנה תוקעין?