עלון

עלון אשכול יוסף - בנושא דוד המלך

נושאי העלון: דוד המלך, שבועות

סיון, שבועות

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למה הוצרכו לטלטל את דוד המלך אגב כיכר או תינוק ולא על ידי ספר תורה שבזרועו?